OM OSS

KORT OM FIRMAET

Innehaverne Nils Sørvåg og Bjørn Braa har drevet egen virksomhet siden 1975. Begge har mesterbrev i tømrerfaget. De har vært arbeidskollegaer siden høsten 1968 som lærlinger, svenner, mestre og kompanjonger i egen bedrift. Braa og Sørvåg Bygg AS har over 43 års erfaring  i bransjen. Virksomheten tar på seg alle typer oppdrag i både privat og offentlig regi. Spesielt arbeid med fredede og vernede bygninger, vedlikehold og ombygging, takstering og skadeutbedring. 


NÅVÆRENDE SITUASJON

Braa og Sørvåg Bygg sysselsetter i dag 40 ansatte hvorav 25 er tømrere med svennebrev og 9 med mesterbrev. 5 stk. er ansatt i administrasjonen.


SNEKKERVERKSTED

Snekkerverkstedet betjenes av håndverkere med lang og allsidig erfaring innen spesialoppdrag og utbedring av bygningskomponenter som ikke er handelsvare.


VÅR MÅLSETTING

Vår øverste målsetting er å ha bare fornøyde kunder. Denne ambisjonen krever at kvaliteten på det utførte arbeid er avhengig av kunnskap, og vi legger derfor vekt på faglig dyktighet i alle våre oppdrag og når vi velger våre håndverkere. Vi prioriterer å videreføre tradisjonelt håndverk og å delta i utviklingen av dagens og fremtidens byggeskikker. Vi kan derfor tilby utførelse av forskjellig håndverksmessige arbeider av høy kvalitet.

 

"Vi får stadig vekk nye oppdrag fordi vi er gode på det vi gjør"

"Vi skal være gode på det vi gjør"

"Vi har et uformelt miljø. Det er viktig for at vi skal fungere godt sammen"