Hovedside for ferdigstilte prosjekter

Enebolig med byggestart i 2011.

Enebolig på ca. 750 m2.

Ferdigstilt mai 2014

vtroa